Mitä ovat DISC-ja BIG FIVE-analyysit


1. Mitä ovat DISC- ja BIG FIVE -analyysit ja miten ne liittyvät coaching-prosessiin?

DISC-analyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan selvittää ihmisen käyttäytymistapaa ja vuorovaikutusta muiden kanssa.

BIG FIVE -analyysi puolestaan mittaa ihmisen persoonallisuustyyppejä ja käyttäytymistapoja. Nämä analyysit ovat hyödyllisiä coaching-prosessissa, koska ne auttavat asiakasta ymmärtämään omaa käyttäytymistään ja löytämään uusia tapoja toimia.

2. Miten DISC- ja BIG FIVE -analyysit tehdään ja miten niitä hyödynnetään coaching-prosessissa?

DISC- ja BIG FIVE -analyysit tehdään täyttämällä verkkolomake.

Analyysien tulokset esitetään yeensä graafisessa muodossa, jonka avulla asiakas voi ymmärtää paremmin omaa käyttäytymistään ja persoonallisuuttaan.

Coaching-prosessissa analyysitulokset hyödynnetään tukemaan asiakasta löytämään uusia tapoja toimia ja kehittämään omaa toimintaansa.


3. Onko DISC- ja BIG FIVE -analyysit luotettavia?

DISC- ja BIG FIVE -analyysit ovat yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä, jotka ovat luotettavia ja tieteellisesti perusteltuja. Niiden tulokset perustuvat laajaan tutkimustietoon ihmisen käyttäytymisestä ja persoonallisuudesta. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että analyysit ovat vain yksi työkalu coaching-prosessissa ja ne eivät kata kaikkia ihmisen käyttäytymisen ja persoonallisuuden ulottuvuuksia.