Jokainen, joka on saanut johtaa, tietää, että vaikeinta ei ole käskeä, vaan auttaa ihmisiä oivaltamaan itse

Se vaatii pysähtymistä, vähän vaivannäköä ja uutta tapaa toimia.

Siksi monet meistä menevät siitä, missä aita on matalin: käskevät tai jopa tekevät toisen puolesta, koska asia tulee hoidettua juuri sillä hetkellä nopeimmin. Johtajan aika ja energia kuluvat vääriin asioihin ja tuloksentekokyky kärsii.

Yritys on sitä arvokkaampi, mitä enemmän sillä on itsenäisiä työntekijöitä. Päätöksenteko hajautuu ja päätöksiä tekevät ohjatusti ne, joilla on paras tieto kustakin osa-alueesta. Yrityskulttuuri, joka antaa työn opettaa tekijäänsä, kannustaa ja ohjaa hallitusti työntekijöitä vastuunkantajiksi. Tällaisen yrityksen arvo kasvaa tavallista yritystä nopeammin, koska yrityksen arvo on työntekijöiden osaamisessa, eikä vain johtajilta tulevassa ohjauksessa. Johtajan tärkein tehtävä on luoda uusia johtajia.

Mikään työ ei ole niin tärkeää, että sen takia kannattaisi uhrata perheensä, arvonsa tai terveytensä. Hyvässä johtamisvalmennuksessa opitaan liiketoiminnan johtamisen lisäksi hallitsemaan kaikkia elämän osa-alueita. Hyvä mieli, kunto ja tyytyväisyys heijastuvat ympärillemme ja parantavat entisestään yrityksen tulosta. Hyvä johtaja huomioi sekä itsensä että muut kokonaisuutena.

Halu tulla hyväksi johtajaksi lähtee ihmisestä itsestään. Se vaatii intoa tutustua itseensä, halua pohtia ja vetää johtopäätöksiä ja rohkeutta muuttaa omia toimintatapoja. Kun sinä haluat kasvattaa yrityksen, työntekijöiden ja itsesi arvoa nopeammin, älä tee sitä yksin.