Henkilökohtainen johtamisvalmennus - Leadership Coaching

Menestyville johtajille, jotka haluavat yhä parantaa ammattitaitoaan

 

Jokainen yritys ja johtaja on erilainen. Jokaisella meistä on erilainen tehtävä, elämäntilanne,
koulutus, kokemuspohja ja oppimistapa. Henkilökohtainen johtamisvalmennus on 100% räätälöity
sinun tarpeisiisi ja kalenteriisi.

Valmennuksissa esiintyvät teemat:

● Valmentava johtaminen ja valmentava työote
● Tavoitteiden asettaminen
● Kehityskeskustelujen pitäminen
● Työhaastattelut sitouttavasti
● Uuden toimitusjohtajan, esimiehen tai avainhenkilön onnistumisen nopeuttaminen ja varmistaminen

● Ajankäyttö ja tehokkuus
● Tavoitteellinen ja aktiivinen myyntityö
● Konfliktit ja haastavat johtamistilanteet
● Rohkeus puuttua poikkeavaan toimintaan, jämäkkä johtaminen, korjaava palaute
● Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

● Itsetuntemus, omat luontaiset toimintatavat ja epämukavuusalueet
● Erilaisten ihmistyyppien tunnistaminen ja vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa
● Strategian kirkastaminen toiminnaksi, tulostavoitteiden purkaminen toimintatavoitteiksi

MUUTOS

 

Ne tiedot, taidot, tavat ja asenteet, joiden avulle olet päässyt nykytilaan eivät vie sinne minne haluat päästä. Parempaan tulokseen ei päästä tekemällä asioita pelkästään paremmin. Asiat on tehtävä toisella tavalla.

PYSÄHTYMINEN

Autamme sinua pysähtymään, miettimään ja tekemään päätöksiä puolueettoman valmentajan avulla. Opit fokusoimaan ja asettamaan selkeitä tavoitteita. Ajankäyttösi selkeytyy, kun opit selkeyttämään työtapojasi. Rohkeutesi johtajana kasvaa: innostamalla, motivoimalla ja oikein delegoimalla oma työtaakkasi pienenee ja alaisesi kasvavat itsenäisiksi johtajiksi sekä työntekijöiksi.

ROHKEUS

 

Halu tulla hyväksi johtajaksi lähtee ihmisestä itsestään. Se vaatii intoa tutustua itseensä, halua pohtia ja vetää johtopäätöksiä ja rohkeutta muuttaa omia toimintatapoja. Kun sinä haluat kasvattaa yrityksen, työntekijöiden ja itsesi arvoa nopeammin, älä tee sitä yksin.

Verkkokauppa

Myyntosaamistestit ja DISC-analyysit

Siirry verkkokauppaan

Coaching omalla äidinkielellä

Coaching on prosessi, jossa valmentaja ja asiakas
työskentelevät yhdessä asiakkaan tavoitteiden
saavuttamiseksi. Valmentajan tehtävänä on auttaa
asiakasta tunnistamaan tavoitteensa, kehittämään
strategioita niiden saavuttamiseksi sekä tarjota
sparrausta prosessin ajan.
Lue lisää