Coaching on tehokkainta omalla äidinkielellä.

Coaching on prosessi, jossa valmentaja ja asiakas
työskentelevät yhdessä asiakkaan tavoitteiden
saavuttamiseksi. Valmentajan tehtävänä on auttaa
asiakasta tunnistamaan tavoitteensa, kehittämään
strategioita niiden saavuttamiseksi sekä tarjota
sparrausta prosessin ajan.
International Journal of Evidence Based Coaching and
Mentoring -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan
äidinkielellä tehdyllä valmennuksella voi olla
positiivinen vaikutus valmennusprosessiin.

Hyödyt omalla äidinkielellä valmentamisesta:

1.Selkeämpi kommunikaatio: Kun coaching tapahtuu
asiakkaan äidinkielellä, viestintä on selkeämpää ja
helpompaa. Tämä mahdollistaa syvemmän
ymmärryksen ja avoimen vuorovaikutuksen
coachin ja asiakkaan välillä.

2.Tarkempi itseilmaisu: Usein ihmiset pystyvät
ilmaisemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja tarpeitaan
paremmin omalla äidinkielellään. Tämä on tärkeää,
koska coaching usein liittyy henkilökohtaisiin ja
moniulotteisiin kysymyksiin.

3.Kulttuurinen herkkyys: Kieli ja kulttuuri ovat usein
kytkeytyneitä toisiinsa. Coaching asiakkaan
äidinkielellä mahdollistaa herkemmän kulttuurisen
ymmärryksen ja sen, että coach voi ottaa
huomioon asiakkaan kulttuuriset taustatekijät, mikä
voi olla ratkaisevaa onnistuneen valmennuksen
kannalta.

4.Itsevarmuus ja mukavuus: Ihmiset tuntevat
yleensä olonsa itsevarmemmiksi ja mukavammiksi
keskustellessaan omalla äidinkielellään. Tämä
auttaa asiakasta ilmaisemaan itseään avoimemmin
ja rehellisemmin.

5.Tehokkuus: Coaching on tehokkaampaa, kun
viestintä on sujuvaa. Se auttaa säästämään aikaa
ja energiaa, kun ei tarvitse käyttää ylimääräistä
ponnistusta kielen kääntämiseen tai epäselvään
viestintään.

6.Parempi ymmärrys: Coachin on helpompi
ymmärtää asiakkaan tarpeet ja tavoitteet, kun
keskustelu käydään asiakkaan äidinkielellä. Tämä
mahdollistaa paremman valmennuksen
suunnittelun ja kohdentamisen.

7.Parempi ongelmanratkaisu: Leadership coaching
liittyy usein monimutkaisten ongelmien ja

haasteiden käsittelyyn. Asiakkaan äidinkielellä
valmentaminen auttaa varmistamaan, että asiakas
ymmärtää ja analysoi ongelmia tarkasti ja pystyy
osallistumaan paremmin niiden ratkaisemiseen.

8.Itsetuntemus ja itsetunto: Coaching omalla
äidinkielellä voi auttaa asiakasta kehittämään
parempaa itsetuntemusta ja itsetuntoa. He voivat
ilmaista ajatuksensa ja tunteensa luontevammin,
mikä voi vahvistaa heidän itseluottamustaan ja
kykyään ottaa vastuuta omasta kehityksestään.

9.Väärinkäsitysten vähentäminen: Kun coaching
tapahtuu samalla kielellä, väärinkäsitysten
mahdollisuus vähenee.

Vaikka työkielesi on pääosin muu kuin äidinkieli, on
tärkeää, että valmennus tehdään omalla äidinkielellä,
sillä se voi auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi paremmin,
ymmärtämään käsitteitä selkeämmin ja saavuttamaan
tavoitteesi tehokkaammin.

Yhteys

Otto Kuivalainen