Executive Coaching - usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on executive coaching?

Executive coaching on henkilökohtaista ohjausta ja tukea, jonka
tarkoituksena on auttaa esimiehiä, johtajia ja muita ammattilaisia
saavuttamaan tavoitteensa ja kehittämään omaa toimintaansa. Se voi sisältää
esimerkiksi
tukea strategisen suunnittelun ja päätöksenteon kehittämiseen,
johtajuustaidoissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.


2. Kenelle executive coaching on tarkoitettu?

Executive coaching on tarkoitettu esimiehille, johtajille ja muille
ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä urallaan ja saavuttaa
tavoitteitaan. Se soveltuu erityisen hyvin henkilöille, jotka haluavat
löytää uusia näkökulmia ongelmiinsa tai jotka tarvitsevat tukea
päätöksenteossa.


3. Miten executive coaching -prosessi toimii?

Executive coaching -prosessi alkaa yleensä
henkilökohtaisella tapaamisella, jossa keskustellaan tavoitteista ja tarpeista. Sen
jälkeen sovitaan yhteistyöstä ja määritellään tavoitteet ja tavoiteaikataulu.

Tämän jälkeen aloitetaan itse coaching-tapaamiset, jotka koostuvat yleensä
puhelinkeskusteluista
tai tapaamisista. Coaching-tapaamiset voidaan sopia joustavasti
asiakkaan tarpeiden mukaan. Coaching-prosessi päättyy yleensä siihen,
että asiakas saavuttaa tavoitteensa tai päättää coaching-suhteen.


4. Onko executive coaching -yrityksellänne referenssit tai suositukset?

Executive coaching -yrityksellämme on monia tyytyväisiä asiakkaita,
jotka ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia coaching-prosessin aikana.
Voimme tarjota lisätietoja asiakkaistamme ja heidän saavutuksistaan
pyydettäessä.


5. Mitä kysymyksiä asiakkaat yleisimmin esittävät executive coaching -prosessin aikana?


Asiakkaat yleisimmin esittävät kysymyksiä coaching-prosessin tavoitteista ja
tavoiteaikataulusta

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä coaching ei ole:


1. Coaching ei ole terapiaa.

Coaching-prosessin tarkoituksena on auttaa asiakasta saavuttamaan
tavoitteita ja kehittämään omaa toimintaansa, ei käsitellä menneisyyden
tapahtumia tai tunteita.


2. Coaching ei ole neuvontaa.

Coaching-prosessissa ei anneta valmiita ratkaisuja
ongelmiin, vaan asiakas saa tukea ja työkaluja omien ratkaisujen löytämiseen.
Coaching-prosessin aikana asiakkaan omaa tiedostamatonta osaamista ja viisautta pyritään herättämään esiin.


3. Coaching ei ole myyntiä tai markkinointia.

Coaching-prosessissa ei myydä tai markkinoida tuotteita tai
palveluja. Sen sijaan se keskittyy auttamaan asiakasta saavuttamaan
tavoitteensa ja kehittämään omaa toimintaansa.


4. Coaching ei ole opetusta tai koulutusta.

Coaching-prosessin aikana ei opeteta valmiita taitoja tai kouluteta
uusiin ammatteihin. Sen sijaan se keskittyy auttamaan asiakasta
hyödyntämään omaa osaamistaan ja löytämään uusia tapoja toimia.